Vanliga frågor

Vi har samlat frågorna vi oftast får om våra produkter åt dig.

Grillar

Värför blir grillen inte varm?

Om du upptäcker att grillen inte blir varm bör du göra ett gasläckagetest för att kontrollera om grillen har läckage i antingen slangen eller i slangfestet till gasbehållaren eller grillen. Se hur du utför ett gasläckagetest.

Vi rekommenderar att du använder 10kg eller 11 kg gasflaskor för FCC BBQ grillar. Vår erfarenhet är att gasflaskor i bruk har en mer begränsad effekt vid kallare temperaturer, och speciellt när det är minusgrader. Vi rekommenderar därför att du förvarar gasolflaskan i rumstemperatur i minst 1 timme innan du startar grillen under kallare förhållanden. Om du ska grilla ute i kallare temperaturer i mer än 45 minuter rekommenderar vi att ha en extra gasflaska tillgänglig som kan användas vid behov. Vår erfarenhet är att effekten av gasflaskan minskar något mer när det är mindre än 20% i flaskan under kallare förhållanden. Detta påverkar även grillens temperatur. 

Vi rekommenderar att undersöka regulatorn då dessa är känsliga för yttre påverkan. Om regulatorn har fallit til marken eller dunkat hårt i husväggen eller liknande kommer detta att påverka gasflödet den avger vid användning. Vi rekommenderar därför att testa med en annan regulator, till exempel från en granne eller liknande, för att undersöka om din egen regulator kan vara orsaken till att grillen inte blir varm. Att regulatorn inte fungerar som den ska är ofta en orsak till långvarig låg värme i en grill. 

Vindförhållanden kan också vara en orsak till att grillen inte blir tillräckligt varm. Placera därför grillen på en plats där den är skyddad. 

Temperaturen som visas på termometern på en grill kan ge en avvikelse på upp till 30% på temperaturen på själva grillgallret, beroende på temperatur ute och vindförhållanden. Temperaturen på termometern kan till exempel visa 200 grader, medan rätt temperatur på grillgallret i de flesta fall kommer att vara upp till 300 grader.

Varför är lågorna på grillen ojämna eller fladdrar?

Orsaken kan vara att regulatorn är skadad så vi rekommenderar att du provar med en du kan låna av grannen eller liknande. Om regulatorn är skadad, byt ut den. 

Orsaken kan vara relaterad till hovudbrännaren. Ta därför bort fett och smuts från brännarna. Ta bort brännarröret ock skölj insidan med vatten. Tänk på att brännarröret måste vara helt torrt innan du sätter ihop det igen. Ett tips är att smörja brännarna försiktigt med lite matolja eller annan olja med hög rökpunkt, och se till att hålen på brännarna inte är igensatta. 

Orsaken kan vara relaterad till sidobrännare och vindförhållanden. Ställ därför grillen i skydd. 

Orsaken kan vara relaterad till ventilen på grillen. Vid låga eller ojämna lågor kan det i vissa fall bero på att ventilen som går in i brännaren är delvis blockerad. Ta därför isär brännaren och sätt in en stift i och ut ur hålet på ventilen. Sätt tilbaka brännaren och kontrollera om detta har förbättrat värmeeffekten. 

Vad gör jag när grillen eller dörrarna är sneda efter att ha monterat grillen?

Orsaken är ofta att grillen inte är monterad på en plan och horisontell yta. Exempelvis kan et terassgolv ge skevheter via höjdskillnader på terassborden. Vi rekommenderar därför att du lossar skruvarna i underdelen och justerar grillkroppen så att den blir helt rak. Håll sedan grillen rak och dra åt skruvarna igen. Vi rekommenderar även att två personer utför denna montering. 

Kan jag placera gasolflasken i underskåpet på grillen?

Vi rekommenderar inte att du placerar gasolflaskan i underskåpet på grillen när den används av säkerhetsskäl då du måste ha möjlighet att stänga av gasen vid brand. Vi avråder därför även från att bygga gasolflaskan i grillen. 

Var kan jag hitta modell och serienummer?

Grillens modell och serienummer finns antingen på kartongen som grillen levererades i, eller på insidan av skåpet, eller på fram- eller bottenplattan via CE-märkningen beroende på hvilken grill du har. 

OBS! På Chef's Special hittar du modell och serienummer på grillkroppen under höger sidobord.  

Var kan jag hitta reservdelar till min modell?

Skicka oss ett mail til support@fccbbq.no med modell, serienummer och önskade reservdelar så hjälper vi dig. 

Var kan jag hitta information om grillen jag köpte?

Du hittar information om din modell i bruksanvisningen på vår hemsida, under gasolgrillar, kolgrillar, elgrillar och vedgrillar beroende på hvilken modell du har. 

Hur monterar jag grillen?

Du hittar monteringsanvisningar i PDF-format under information om din grill på vår hemsida. De flesta grillar har även en monteringsvideo som visar hur du monterar grillen steg för steg. Monteringsfilmerna hittar du via information om din grill på vår hemsida, eller på FCC BBQ YouTube